O mnie

Zawodowo

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych  podatków  i opłat lokalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Skończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z rachunkowości i kontroli finansowej.

Zawodowo związana w głównej mierze z finansami gminy. Podatki, księgowość i wymiar. W latach 1972-1985 była główną księgową budżetu gminy. Od 1985 do 1991 roku pracowała na stanowisku specjalista ds. finansowych „Zakmat” Polkowice. Od 1991 została kierownikiem działu finansowo – budżetowego. W latach 1994-1998 pełniła funkcję Skarbnika Gminy Polkowice. Natomiast od 1999 do 2006 była wiceburmistrzem gminy Polkowice, w tym od 2002 roku Burmistrzem Polkowic.

Brała aktywny udział  w realizacji zadań na rzecz rozwoju Gminy Polkowice m.in.: w przy powstawaniu polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstawaniu powiatu polkowickiego, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Aquaparku
i  Gimnazjum nr 2. W swojej pracy skupiała się na rozwoju infrastruktury na terenie całej gminy, oświaty, kultury, sportu, budownictwa, restrukturyzacji służby zdrowia. Od wielu lat zaangażowana
w obronę dochodów z podatków od przedsiębiorstw górniczych płaconych na rzecz samorządów.

Praca społeczna

Radna czterech kadencji Rady Miejskiej w Polkowicach. W I kadencji była Przewodniczącą  Komisji Finansów i Budżetu. W obecnej kadencji pełni funkcję  Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W Związku Miast Polskich pracuje w Komisji Finansów pełniąc obowiązki wiceprzewodniczącej.

Od 1999 roku zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic. Pełni funkcję wiceprezesa ds. finansowych. W Stowarzyszeniu pracuje na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz realizacji zadań dotyczących sportu i turystyki.

Prywatnie

Z mężem Henrykiem wychowała dwie córki Beatę i Małgorzatę. Jest babcią  czworga wnucząt- Magdy, Oli, Łukasza i Przemka . Lubi literaturę starożytną, komedie, podróże i turystykę, a w kuchni preferuje potrawy staropolskie.